Skolplikt, Barnhjälpen och PMU – 86. #blogg100

I Sverige har vi som bekant skolplikt, vilket innebär att utbildning för alla mellan 7-16 år och bosatta i Sverige, är obligatorisk och gratis. Och sedan 1997 får även sexåringar börja skolan ”om deras föräldrar...