Tidningen Dagen och Pennybridge i samarbete

Förändrade beteenden

Vårt beteende i digitala miljöer tillsammans med vårt tålamod för inhämtning av information förändras snabbt. För oss som jobbar inom insamlingsbranschen innebär det ökande utmaningar. Det handlar inte längre om att få människor att vilja stödja ett ändamål, snarare om att se till att tjänsten inte tänjer för mycket på givarens tålamod när man vill få igenom en transaktion till rätt ändamål. De givare som lever sitt liv helt digital vill kunna skänka sina gåvor utan någon väntetid!

GeViaDagen

För att möta detta beteende har Dagen valt att inleda ett samarbete med Pennybridge och redan under det första kvartalet 2020 finns det planer att lansera tjänsten GeViaDagendagen.se. GeViaDagen är en tjänst som ger dig som läsare möjlighet att stödja ett ändamål i samma digitala miljö som läsningen sker, dvs utan att behöva byta till en helt annan obekant sida.

– ”Vi kombinerar helt enkelt Pennybridge tjänst och teknik för att förmedla gåvor på ett för givare enkelt och snabbare sätt, med hjälp av Dagens varumärke och kanaler”, säger Anders Axklo, försäljningschef Dagen.

Så här funkar det:

Alla organisationer som väljer att delta finns på dagen.se i widgeten GeViaDagen som visas för 70 000-100 000 besökare i veckan.

Den enskilde givaren ger enligt Pennybridge modell och villkor.

De insamlade medlen går till den valda organisationen, som månadsvis faktureras 10% av det förmedlade beloppet från ”Ge via Dagen”, insamlat och klart utan ytterligare kostnader. Dvs. Pennybridge grundmodell i botten med 5% av förmedlat belopp och sen 5% ytterligare till Dagen för det mervärde som genereras därifrån.

Informationen om vilka som valt att ge till just den organisationen den månaden, inklusive tillgängliga kontaktuppgifter skickas också månadsvis till organisationen.

Inga uppstartskostnader, inga riskerade medel, inga utskickskostnader. 10% av faktiska insamlade medel, i efterhand.

Pennybridge förmedlar idag ett tryggt givande till en mängd ändamål via olika typer av tjänster såsom exempelvis ”GeViaDagen”, men även minnesgåvor, gåvokort m.m. Pennybridge gåvoflöde är säkerställt både enligt betaltjänstlagen och Finansinspektionens direktiv för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hur kan vår organisation delta?

För att kunna vara med i ovan tjänst och för att vi ska kunna förmedla pengar till er behöver ni göra enligt följande:

Tidigare ansluten till Pennybridge:

  • Ni behöver höra av er till oss och signera ett tilläggsavtal gällande ovan tjänst

Inte ansluten till Pennybridge:

  • Er kontaktperson registrerar sig på Pennybridge.org
  • Kontaktpersonen registrerar er organisation i vår portal
  • Ni behöver också signera de avtal vi skickar ut

Efter detta finns ni tillgängliga som mottagare i alla de flöden vi förmedlar gåvor. Det är gåvor som kommer via vår egen sida, minnesgåvor, presentkort, företagssamarbeten med mera.

Anledningen till att vi behöver den här informationen är för att kunna ge rätt information till givaren samt att följa betaltjänstlagen, som bland annat finns till för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Varmt välkomna att ansluta er!
/Pennybridge

Du gillar kanske också...