Trygga barnen #blogg100 – dag 12

Alkoholism

Att vara anhörig till någon som är beroende, att vara barn till en alkoholist kan vara förknippat med skuld och skam. Att leva i en [tooltip tip=”Icke fungerande, som motsats till funktionell”]dysfunktionell[/tooltip] familj sätter sin prägel, och kan ofta innebära att man känner sig trygg i en kaotisk tillvaro och är livrädd för att bli lämnad ensam, att bli övergiven. Det finns också undersökningar som visar att barn till drogbereonde ofta själva blir missbrukare.

Därför är det extra viktigt att det finns ett stöd för dessa barn i tidigt skede.

En av dessa ”hjälpare” är: Trygga barnen, en stiftelse, med 90-konto som erbjuder olika sorters stöd i form av jourtelefon, aktivitetsgrupper etc., för barn i missbrukande familjer. Också själva stiftelsen är sprungen ur egna erfarenheter av en dysfunktionell familj, se filmen och berättelsen av Olivia Trygg (generalsekreterare) genom att klicka här.

Trygga barnen

Trygga barnens vision är att kunna hjälpa barn och anhöriga och få dem att känna sig trygga. Att nå fram och tvätta bort den skam och självanklagelse som finns hos barn med föräldrar med beroendeproblem.

Om du också vill hjälpa till finns nu Trygga barnen som ett ändamål som du hittar och kan stödja varje månad via din egna Pennybridge klicka här för att läsa mer!

Kram!
/Christian

Du gillar kanske också...