Uppdragskalender – Lucka 9 – Musikhjälpen

English readers click here >

Hej, idag startar musikhjälpen 2013, och årets insamling handlar om: ”Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet”. Vilket bygger på att möta ett av FNs milleniemål som är just ”att minska mödradödligheten”.

Vi på Pennybridge tycker att det är ett viktigt mål och vill gärna vara med och bidra därför har vi designat en riktigt snygg t-shirt som nu säljs till förmån för just Musikhjälpen 2013. Ni hittar den genom att klicka här!

På sidan för t-shirten står det att målet är 40 sålda t-shirts, men i själva verket hoppas vi ju på att kunna slå minst 100 sålda, och vi vet att tillsammans är vi starka, så hjälp oss hjälpa!

[learn_more caption=”Lucka 9″ state=”open”]

Uppdragskalender_lucka9

[Lägg en slant i en ”sparbössa” för en insamling som går till något gott]

Gör denna vecka till en vecka när du extra medvetet bidrar till att göra världen lite bättre för några fler människor.

[/learn_more]

Kram!
/Christian


And for all English readers

Music Aid

Hi, today starts the music aid 2013, and this year’s fundraising is about: ”Every girl has the right to survive her pregnancy”. Which is based on one of the UN Millenium Development Goals which is ”to reduce maternal mortality.”

We at Pennybridge thinks it is an important goal and wants to contribute, therefore we’ve designed a really nice t-shirt, which is now being sold for the benefit of Musikhjälpen 2013. You can find it by clicking here!

On the web page it says that our goal is 40 sold t-shirts, but in fact we hope to be able to hit at least 100 sold t-shirts, because ”together we are strong”, so help us help!

[learn_more caption=”The ninth mission” state=”open”] Uppdragskalender_lucka9

[Put a coin in a ”collection box” for a fundraising of something good]

Make this week to a week when you really makes an effort to contribute of making the world a bit better for a few more people.

[/learn_more]

Hugs!
/Christian

Du gillar kanske också...