Pennybridge – lite räcker långt

Pennybridge demokratiserar, förenklar och verifierar insamling och förmedling av gåvor sedan 2012. Tjänsten uppfyller Finansinspektionens krav och regler för betaltjänster och penningöverföring. Pennybridge arbetar enligt FN:s Global Compact och löpande överskott används för att sänka insamlingskostnaden.

Pennybridge startades med ett tydligt syfte att hjälpa andra. Vi ville skapa något betydelsefullt och vara med och driva utvecklingen framåt inom insamling och donation.

Idag finns Pennybridge i Sverige, men även begränsat i Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Vi är en smidig väg för att kanalisera pengar från många givare till välgörenhetsorganisationer och föreningar. Är du en av mottagarna? Kontakta oss för att få veta mer och för att starta ett samarbete. Eller registrera er organisation här för att finnas med i tjänsten som mottagare.