Spetälska och socialt utanförskap – 76. #blogg100

När jag var liten minns jag att jag läste berättelser där det förekom människor med sjukdomen ”spetälska”, och bilderna som målades upp var bilder av en oerhört smittsamt sjukdom där de sjuka hade blåsor...