Thumbs up – 55. #blogg100

Jag har tidigare skrivit om drömmar som jag hade när jag var liten om godismaskiner och andra avancerade maskiner som kunde stoppa krig… En tanke som mycket handlade om att ”trolla bort” alla vapen,...