Uppdragskalender – Lucka 16

Hej, tänkte att jag skulle börja med att berätta för nya läsare att Pennybridge tjänst numera finns öppen som beta, men ändå fullt fungerade för er som vill vara med och ge till goda ändamål, välkomna! (klicka här)
Men nu till uppdragskalendern och dagens utmaning!
Uppdragskalender_lucka_16

[Skapa eller skriv under en namninsamling]

Inte sällan när man känner starkt för att förändra något är det fler som vill samma sak, då kan det ibland vara bra att starta en namninsamling för att visa de som kan ta besluten att man inte är ensam! Antingen använder du fysiska pepperslistor, eller så använder du internet, exempelvis skrivunder mfl.

Lycka till!
/Christian


And for all English readers

The sixteenth mission

Hey, I just want to start by telling new readers that Pennybridge services are now open as beta, yet fully functional for you who want to support good causes, welcome! (click here)

But now let’s go for today’s challenge!!
Uppdragskalender_lucka_16

[Create or sign a petition/list of signatures]

Often when you feel strongly about changing something, a lot of other people want the same thing, in those cases it can be good to start a petition/list of signatures to show the decision makers that you’re not alone! You can either use physical papers, or use the internet, for example, ”skrivunder”.

Good luck!
/Christian

Du gillar kanske också...