Uppdragskalender – Lucka 4

English readers click here >

Det är inte lätt att alltid vara medveten i allt man gör, och att alltid göra rätt…det är ju snarare omänskligt. Men det är ganska skönt att få ”ett” gott uppdrag varje dag under en period, det hjälper iallafall mig att reflektera lite extra på hur vi egentligen lever våra liv. Att vi alltför ofta stressade springer förbi spännande möten, leende människor och kanske en immunstärkande kram (se lucka 2).

Så jag kommer att fortsätta att utmana mig med uppdragen, och hoppas att du hänger på och utför iallafall minst 5 av alla 24 innan julafton. 🙂

[learn_more caption=”Lucka 4″ state=”open”]

uppdragskalender_lucka4

[Berätta för någon, barn eller vuxen, varför just hen gör skillnad i ditt liv på ett sätt som ingen annan gör]

En persons självkänsla betyder mycket för hur man mår och hur man lever sitt liv. En god självkänsla gör ofta att man vågar saker, att man törs säga både ja och nej till saker och att man gör sånt som är bra för en. Många som har dålig självkänsla avstår ofta från att göra sånt man egentligen vill och gör istället saker för andras skull, mer än för sin egen. Genom att anta uppdraget i dagens kalender kanske vi kan ge någon i vår närhet lite bättre självkänsla.

[/learn_more]

Lycka till!
/Christian


For all English readers

The fourth mission

It’s not easy to always do the right things in life … it’s rather inhuman to be perfect. But it’s quite nice to get at least ”one” assignment about doing good every day for a period, at least it helps me to reflect a bit more on how we actually live our lives. About the fact that we often stressed up runs past exciting encounters, smiling people and perhaps a cozy hug.

So I will continue to challenge myself with this mission calendar, and hope you’ll join me and perform at least 5 of all 24 before Christmas Eve. 🙂

[learn_more caption=”The fourth mission” state=”open”]uppdragskalender_lucka4

[Tell someone, child or adult, why they makes a difference in your life in a way that no one else does]

A person’s self-esteem is very important to how you feel and how you live your life. A good self-esteem helps you dare say both yes and no to things, but also to do things that are good for you. Many people who have low self-esteem often refrain from doing the things you really want and instead make things for the sake of others. So the mission of today might very well be a good help to give someone a better self-esteem.

[/learn_more]

Good luck!
/Christian

Du gillar kanske också...