90-konto – 52. #blogg100

Ofta hör och ser man att välgörenhetsorganisationer trycker extra hårt på att de har ett 90-konto, och inte sällan har jag hört kommentarer från folk i min omgivning som: ”Skänk inte pengar till en välgörenhetsorganisation om de inte har ett 90-konto…” eller ”dom där har ju inget 90-konto…då har man ju ingen aaaning om vart pengarna går…

Så jag tänkte att jag under ett par inlägg framöver ska försöka få klarhet vad det grundar sig i och framförallt vad ett 90-konto är och hur man får ett, så vi börjar väl där. 🙂 

Vad är ett 90-konto?

Ett 90-konto är ett plusgiro- eller bankgirokonto som består av sju siffror och inleds med siffrorna ”90”, och funkar i de flesta fall  vid marknadsföring som en sorts ”kvalitetsmärkning” för välgörenhetsorganisationer.

90-konto delas inte ut till vilken organisation som helst, utan enbart till dom som blivit godkända av SFI (Stiftelsen för insamlingskontroll).

SFI  är en sorts ”granskningsenhet” vars uppgift är att regelbundet se över och granska organisationer som har ett 90-konto. Och med ”granskning” så menar jag inte enbart att ”se över” de pengar som går till välgörenhet utan SFI har som krav att få tillgång till och granska ”alla” intäkter och utgifter som organisationen har.

Och som innehavare av ett 90-konto har man också stora krav på sig att organisationens marknadsföring skall vara etiskt och ekonomiskt försvarbar, att övriga verksamheten inte får ha för stora ”oskäliga” kostnader. Och viktigt är också att minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till ändamålen. Dvs insamlings- och administrationskostnaderna får inte överskrider 25% av intäkterna, men SFI agerar först med att dra in 90-konto om denna procent överskrids tre år i rad.

 

Insamlingskontroll


Svensk Insamlingskontroll rekommenderar att välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto använder ovan symbol som en ”kvalitetsstämpel”

 

Vad krävs för att få ett 90-konto?
Det  som många krav som ställs på en organisation för att få, och för att behålla ett 90-konto, men kortfattat kan man säga att detta är några av de viktigare punkterna, läs mer på SFI.

  • Som sagt: minst 75% av de totala intäkterna ska oavkortat gå till ändamålet och max 25% av de totala intäkterna får gå till administrativa kostnader.
  • Organisationen måste ha en godkänd revisor.
  • Organisationen måste ha sin bas i Sverige
  • Ändamålet för insamling måste vara bestämt och kontrollerbart.
Vad kostar det att ha ett 90-konto?
Om din organisation uppfyller ovan krav och din ansökan för att få ett 90-konto går igenom kostar det 5000kr i uppläggningsavgift, sen tillkommer en årsavgift som grundar sig på:
den totala verksamhetsintäkten minus kostnader för näringsverksamhet för året innan avgiften bestäms. Årsavgiften beräknas efter 0,065 % av verksamhetsintäkten minus kostnader för näringsverksamhet. Lägsta årsavgift är för närvarande 5 000 kr och högsta årsavgift är 60 000 kr. 
 
Ja, som sagt detta var första delen i min koll på 90-konto och inte 90-konto, fortsättning följer…

Och ni har väl inte glömt? Var alltid generös, även om det bara handlar om ge bort ett leende!
Trevlig helg alla,
//Christian

Du gillar kanske också...