Reumatikerförbundet – 54. #blogg100

I mitten av februari i år avslöjade Dagens Nyheter att Sveriges största handikappsförbund ”Reumatikerförbundet”, nyttjat pengar (som var reserverade till forskning) för att bekosta andra utgifter för förbundet, det gällde summor på runt 7-8 miljoner, skänkta via testamente och privatdonationer etc.

Medierna var inte sena på att agera och rubrikerna som blåstes upp var ”Reumatikerförbundet kan mista sitt 90-konto” etc. vilket självklart ledde till stor misstro och irritation.

Folk från alla håll rasade mot Reumatikerförbundet, och raseriet fick rejält med utrymme i tidningar, exempelvis uttryckte flera personen att den enda lösningen var att se till att förbundsordsförande Anne Carlsson avgår. En åsikt som i mångt och mycket baserades på att det framkommit information om att Anne Carlsson haft en gratisbostad i Stockholms innerstad i sju år, plus frikort för tågresor hem till Karlstad, förmåner som det ryktades inte var något som Anne skattat för.

Reumatikerförbundet

Och nu för ca en vecka sedan släppte revisionsbolaget KPMG en rapport baserad på deras granskning av förbundet. Rapporten visar att det inte saknas några pengar och att summorna som ifrågasatts inte använtspå ett galet sätt” (du hittar rapporten här).

Dock har det visat sig att det råder stora brister i förbundets ekonomiska redovisning då ingen har haft full kontroll på hur pengarna har flyttats runt . Och för hjälporganisation eller förbund som jobbar med ”andras pengar” är det självfallet extremt viktigt att den ekonomiska redovisningen håller vad den lovar, så här behövs det bot och bättring från Reumatikerförbundets sida.

Och när det gäller Anne Carlssons förmåner är dessa fortfarande under lupp, men hon lovar att följa Skatteverkets kommande beslut i frågan.

Det var allt för ikväll, ha det gott!

//Christian

Du gillar kanske också...