Flyktingkrisen

Våra gemensamma insatser behövs för att förbättra situationen för miljontals flyktingar! Det går inte att bara vara passiv när krissituationer kommer nära, och en sådan situation som nu finns i allra högsta grad närvarande...