Varför vill du göra det här?

Hej, Jag som skriver det här heter Daniel och har tillsammans med några andra fått möjligheten att vara med och starta upp Pennybridge. Det känns fantastiskt. Jag kommer senast från sju år inom utbildningsbranschen...