Live real change & Svensk Tibetanska skol- & kulturföreningen – 96. #blogg100

Jag har tidigare skrivit om vikten av skolan och utbildning för bland annat kvinnor i utvecklingsländer. Men skolan och framförallt ”lärarna” är ju viktiga för alla, och har ofta en stor påverkan på många...