En flicka åt gången – 13. #blogg100

Det är dags att lägga lite extra uppmärksamhet på det heroiska arbetet som pågår för att ”förändra världen” en flicka åt gången… Flera miljoner flickor världen över hindras till varje pris från att gå...