Uppdragskalender – Lucka 6

English readers click here > Det är framförallt två nyheter som får stora rubriker i tidningarna idag, stormen Sven och Sydafrikas tidigare president Nelson Mandela. Sven för att han förstör och skrämmer upp, och Mandela därför...