Uppdragskalender – Lucka 6

English readers click here >

Det är framförallt två nyheter som får stora rubriker i tidningarna idag, stormen Sven och Sydafrikas tidigare president Nelson Mandela. Sven för att han förstör och skrämmer upp, och Mandela därför att en stor man har lämnat oss.

Jag bor i Halland och har vid flertalet tillfällen känt av de senaste årens stormar, men har haft förmånen att aldrig behöva utstå den enorma rasism som Nelson Mandela ägnade hela sitt liv åt att motarbeta. En enormt betydelsefull person har gått ur tiden, men kommer aldrig att försvinna.

[learn_more caption=”Lucka 6″ state=”open”] Uppdragskalender_lucka6

[Stanna upp och prata en stund med någon från ett annat land/annan kultur]

Ibland räcker det att faktiskt bara stanna upp och lyssna för att vi ska förstå att det finns så mycket mer än det man ser.

[/learn_more]

Kram
/Christian


For all English readers

The sixt mission

There are primarily two news that gets the headlines in the newspapers today, the storm Sture and former South African President Nelson Mandela. Sture because he destroys and scares people, and Mandela because an important man has left us.

I live in the south west of Sweden and has on several occasions experienced the last years big storms, but have been fortunate to never have to endure the tremendous racism that Nelson Mandela devoted his entire life to fight. An magnificent person has left us, but will never disappear.

[learn_more caption=”The sixt mission” state=”open”]

Uppdragskalender_lucka6

[Stop by and have a chat with someone from a different country/different culture]

Sometimes it’s just enough to stop and listen to understand that there is so much more than what we see.

[/learn_more]

Take care,
/Christian

Du gillar kanske också...