Trygga barnen #blogg100 – dag 12

Alkoholism Att vara anhörig till någon som är beroende, att vara barn till en alkoholist kan vara förknippat med skuld och skam. Att leva i en [tooltip tip=”Icke fungerande, som motsats till funktionell”]dysfunktionell[/tooltip] familj sätter...