Suspended coffee – 71. #blogg100

”Caffè sospeso” eller caffè pagato är italienska för ”suspended coffe” eller fritt översatt ”förbetalt kaffe”. Det är en äldre ”tradition” som på nytt tog fart för snart fem år sedan i Neapel, där gäster...