Vi är Pennybridge – Thord Andersson

Thord Andersson

Thord Andersson (Örebro) – Advisory board

Född: 1961

Huvudsaklig utbildning: Samhällsvetarlinjen Örebro Universitet och Marknadsekonom vid IHM, Göteborg.

Nuvarande uppdrag: Enhetschef på Regionförbundet Örebro med ansvar för infrastruktur och logistik.

Övriga uppdrag: Ledamot i Systembolaget och medlem i revisionsutskottet. Styrelseledamot i Örebro City Golf & Country Club.

Tidigare uppdrag: Informationschef vid E.ON Sverige 2002-2007, marknadschef inom Capiokoncernen med huvudinriktning privatvård 1994-2002. Styrelseordförande i ekonomiska föreningen Örebro Promotion 2002-2009 och i Marknadsföreningen i Örebro 1996-2002 samt styrelsesuppleant vid Svensk Kärnbränslehantering AB 2004-2006. Styrelseordförande i Inkubera AB och styrelseledamot i ALMI Invest Östra Mellansverige AB. Ledamot i Kd:s partistyrelse, sakkunnig i regeringens Barn- och ungdomsdelegation 1992-1994 och i Ideella beredningen på Civildepartementet 1992-1994 samt ledamot i konsumentutredningen Starka konsumenter i en global värld 1999-2000.

Favoritcitat?

Just do it.

Varför tror du att människor vill ge?

En av trenderna i dag är vid sidan om ett individuellt samhälle också altruism. Vi är många som vill ge till goda ändamål, men mottagarna måste jobba transparant och vi vill inte att pengarna ska administreras bort.

Varför har du valt att bli en del av Pennybridge?

Det system som Pennybridge erbjuder är kostnadseffektivt, och överblickbart. Ligger helt rätt i tiden. Jag hoppas att många vill vara med. Små bidrag till stora förändringar.

 

Du gillar kanske också...