Statistik & välgörenhet – 32. #blogg100

Idag tänkte jag återkomma lite till statistik över givande till välgörenhet, jag nämnde ju i tisdagens inlägg att vi i Sverige 2011 samlade in:

  • Totalt: 15 miljarder
  • Från allmänheten: 5,2 miljarder (35%).

Tänkte jag skulle jämföra det med USA som samma år samlade in:

  • Totalt: 298,42 miljarder dollar (19 139 miljarder kronor)
  • Från allmänheten: 217,79 miljarder dollar (13 968 miljarder kronor) (73%).

När det kommer till bidrag från allmänheten så ser ni ju tydligt skillnaden: 73% i USA gentemot 35% i Sverige. Och utslaget per innevånare blir det:

  • i USA: 4 483kr/person ($699)
  • i Sverige: 550kr/person.

Statistik hämtat här

Så vad beror det på att allmänheten ger drygt 8 gånger mer per person i USA än i Sverige?

Dels kan man väl tänka sig att skattesubventionen för donationer gör sitt, avdraget i USA ligger på 35% och har ingen gräns för hur stora summor man får dra av. Och eftersom både skattesubventionen såväl som filantropin är en nära nog 100-årig tradition så är det kanske inte så konstigt att det är en högre snittdonation.

Men faktum är att både skattesubventionen och filantropin har börjat ifrågasättas, dels då avdragen för gåvor kostade USA:s stadskassa 372 miljarder kr år 2011, men också då man oroar sig över socialt ansvarstagande både från privatpersoner, stiftelser och företag, skulle man kunna åstadkomma lika mycket eller kanske mer genom mer skatteintäkter?

Enligt en artikel av Helena Gustavsson (jan 2012) i Dagens ETC vill president Obama minska avdragsrätten till 28% för dom som tjänar över 1,4 miljoner kronor per år. En effekt som The Center of Philanthropy låtit undersöka:

”Gåvorna beräknades sjukan med 0,4% det första året och 1,3% det nästföljande. Under 2013 skulle gåvorna minska med 17 miljarder – men skatteintäkterna öka med 139 miljarder.”

Så inte omöjligt att vi får se vissa förändringar av avdragsrätten på sikt, Obama sitter ju faktiskt kvar drygt tre och ett halvt år till…

Barack Obama om Välgörenhet

Barack Obama vill minska avdragsrätten och öka skatteintäkterna

Annan intressant statistik visar att välgörenhetsorganisationer i USA år 2010 tog emot 12 miljarder dollar från online donationer, att jämföra med 887 miljoner dollar ett år tidigare (2009). Så det är tydligt att ökningen av givande grundar sig mycket i att det blir enklare, via exempelvis olika onlinetjänster, tyvärr har jag inga färskare siffror angående detta just nu, men kan ju tänka mig att vi ser ytterligare större förändringar på de senaste två åren, jag ska fortsätta leta och återkommer.

Som avslutning kan jag nämna att företagens givande i USA motsvarar ca: 5% av totalen att jämföra med svenska företag som är snäppet bättre och ger: 5,3%.  🙂

Nätkärlek!
//Christian

Du gillar kanske också...